Welkom bij 50 Actief

50 actief Oostende is een socio-culturele vereniging die deel uitmaakt van de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling van de provincie West-Vlaanderen vzw, kortweg L.B.V.W-Vl vzw, een organisatie die activiteiten inricht voor senioren en 50 plussers.

Zij groepeert in West-Vlaanderen een 70-tal actieve afdelingen. De lokale afdeling 50 actief Oostende telt thans bijna 300 leden en vierde onlangs haar tienjarig bestaan.

Als vereniging proberen wij onze leden een zo breed mogelijke waaier aan activiteiten aan te bieden (voordrachten, bowling, fietstochten, bedrijfsbezoeken, bijwonen van theater-voorstellingen, daguitstappen, meerdaagse reizen, geleide natuur- en stadswandelingen, enz.…). Activiteiten worden zowel op lokaal als op provinciaal niveau georganiseerd.

Wij stimuleren daarbij de ontmoeting tussen mensen, geven kennisverruimende activiteiten en proberen mensen uit hun isolement te halen. In de programmatie proberen we een zo ruim mogelijk publiek te bereiken en aandacht te schenken aan de diverse behoeftes, interesses en mogelijkheden. Kortom, voor elk wat wils…en iedereen is welkom!


Als lid krijgt u ons tweemaandelijks foldertje met alle gegevens voor deelname aan de activiteiten in uw brievenbus.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6 euro per kalenderjaarNieuwsberichten

Lidgeld 201801/01/2018

Gelieve het lidgeld voor 2018, dat wordt behouden op € 6,00, over te schrijven op rekening BE95 3800 0667 2358 van Vief Kwiek Oostende met de vermelding: “Lidgeld 2018”

Oproep01/09/2017

Vief Kwiek Oostende wenst haar bestuur uit te breiden. Leden of sympathisanten die zich vrijwillig willen  inzetten als bestuurslid van onze vereniging kunnen contact opnemen met voorzitter Roger Vanderstraeten of een bestuurslid.

Alvast van harte welkom !

 

Verzekering Lichamelijke Ongevallen23/10/2017

Elk lid kan via Sportievak vzw tegen betaling van € 5,00 op jaarbasis een verzekering Lichamelijke Ongevallen aangaan. Deze verzekering is niet verplicht en biedt een dekking voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen tijdens de activiteiten ingericht door een Vief afdeling, alsook tijdens de verplaatsingen van en naar de activiteiten, evenals alle provinciale en/of Vlaamse Vief activiteiten.

 

 

Leden van Vief Kwiek Oostende die van deze mogelijkheid wensen gebruik te maken, storten het bedrag van € 5,00 per persoon op rekening  van Vief Kwiek Oostende met de vermelding “Verzekering”

Naamwijziging 50 Actief01/01/2017

Op de Algemene Vergadering van de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling werd beslist om tegen begin 2017 van alle provinciale en lokale afdelingen de huidige benamingen (dus ook 50 actief) te schrappen en te vervangen door een uniforme benaming voor  gans Vlaanderen..

Vanaf 01 januari 2017 wordt dit de nieuwe naam:

Vief

Seniorenknooppunt

Kwiek Oostende

 

Info21/01/2018

 

Wil je op de hoogte blijven van de lokale

activiteiten van Vief Kwiek Oostende ?

 

Surf dan naar www.50actiefoostende.be

of

www.viefwest.be/KwiekOostende

 

 

 

 

 

Wil je op de hoogte blijven van de provinciale activiteiten van Vief West-Vlaanderen?

 

Surf dan naar www.viefwest.be

 

 

 

 

Wens je Vief Magazine, het 3-maandelijks magazine van Vief West-Vlaanderen vzw te ontvangen?

 

Surf naar www.viefwest.be/ezine en schrijf in door naam, voornaam en e-mail door te geven. Zo krijgt u alle info omtrent het reilen en zeilen van de provinciale en lokale werking, activiteiten en  voordelen.